Privacybeleid JIVIE’S DELIVERY

Jivie’s Delivery is een eetzaak die zich via deze website www.jivies.nl voornamelijk richt op de verkoop van (non-alcoholische) drank en etenswaren via haar webshop. Jivie’s Delivery houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Jivies.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

De gegevens die wij verzamelen zijn niet afhankelijk van de leeftijd van een bezoeker of consument.

Jivies.nl kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we je graag naar onze pagina betreffend de cookieverklaring.

Gebruik van gegevens

Jivies.nl verwerkt persoonsgegevens van consumenten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing) zodat het gekochte product bezorgd kan worden en om in het geval bestellingen niet bezorgd mochten worden eventueel aan de consument de betaling te retourneren. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook kan het dat Jivies.nl jouw analyseert gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Het kan zijn dat we een derde partij vragen om dit voor ons te doen.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@jivies.nl. Jivies.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Jivies.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Bewaren van gegevens

Jivies.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd na je bestelling bewaard, tenzij jivies.nl op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met anderen

Jivies.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jivies.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Jivies.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jivies.nl

Contactgegevens

Jivie’s Delivery

Hermannus Elconiusstraat 99B

3553VC, Utrecht

06 26363563

info@jivies.nl

IBAN: NL25RABO0192087347

Btw nummer: NL201032028B01

KVK nummer: 61604798